naga106 公園に隣接した明るい家

公園に隣接した明るい家 01/15
公園に隣接した明るい家 02/15
公園に隣接した明るい家 03/15
公園に隣接した明るい家 04/15
公園に隣接した明るい家 05/15
公園に隣接した明るい家 06/15
公園に隣接した明るい家 07/15
公園に隣接した明るい家 08/15
公園に隣接した明るい家 09/15
公園に隣接した明るい家 10/15
公園に隣接した明るい家 11/15
公園に隣接した明るい家 12/15
公園に隣接した明るい家 13/15
公園に隣接した明るい家 14/15
公園に隣接した明るい家 15/15


施工
栄寿建設
地域
姫路市大津区
竣工
2011.12
種類
新築